Poster
 • Overlord Imdb

  • Release info:
   Overlord.All BluRay-All HDRip-All HD-Rip-All Web-Dl-All WebRip
  • vinhphuc3007
  • Chửi tục kiểu Bắc Kỳ (miền Bắc) dành cho mn ở Bắc xem như bố, những sub khác là chửi kiểu miền Nam (Nam Kỳ)

 • Subtitle details:

  • Online: 2/12/2019 5:38 AM   127 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 30.000
  • Files: 1 (28,306 bytes)
  • Production type: Transcript (By listening)
  • Release type: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Downloads: 605